Bulk

Vi har biler som går i fast trafikk for Hundseth Mølle med dyrefor til de lokale bøndene. Disse kjører i hovedsak i området Namdalen og Sør- Helgeland. Vi har også biler som er spesialisert for mellomtransport av råvarer i bulk og på pall.