Levende fisk

Vi var tidlig ute med transport av levende fisk. Allerede i 1980 ble de første turene gjennomført og oppdragsgiver var Einvikfisk AS. Turene var i første omgang lokale, men ble etter hvert lengre, og det var ikke uvanlig med turer fra Finnmark og ned til Sørlandet.

På veien måtte man skifte vann, og is var alltid med i bilen for å kjøle ned vannet slik at oksygennivået holdt seg stabilt. I dag overvåkes oksygennivået elektronisk i bilen for å sørge for optimale forhold for fisken.