Thermo

Hver dag frakter vi frukt, grønt, ferskvarer og tørrvarer i faste ruter fra Trondheim og ut til distriktene nord for Steinkjer opp til Steigen. Vi har flere biler som tar oppdrag i det åpne markedet og disse transporterer alt fra partigods, fersk fisk og stykkgods.