Distribusjon

Vi har faste distribusjonsruter til Brønnøysund, Ytre Namdal, Namsos og Flatanger. Avgang er både fra Namsos og Steinkjer og det er flere avganger pr. uke. Alle avganger har mulighet for temperert gods.